ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

9397
đề thi đánh giá năng lực 2021
Đề thi đánh giá năng lực 2021 Đại Học Quốc Gia TP HCM
3.7/5 - (332 bình chọn)

Đề thi mẫu chính thức đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021 có cấu trúc gồm:

  • Phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu.
  • Phần ngôn ngữ( tiếng việt, tiếng anh).
  • Phần giải quyết vấn đề(hóa học, địa lý, lịch sử, sinh học, vật lý).

Bài thi gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với tổng thời gian làm bài là 195 phút.

Về nội dung, đề thi không đánh giá khả năng học thuộc lòng mà sẽ cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm mục đích đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề. Đề thi được xây dựng theo cách tiếp cận như đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh và đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa Kỳ.

  • Xem và tải bộ đề thi đánh giá năng lực 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM: tại đây
  • Xem và tải lời giải bộ đề thi đánh giá năng lực 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM: tại đây
  • Xem và tải bộ đề thi đánh giá năng lực 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM: tại đây
  • Xem và tải bộ đề thi đánh giá năng lực 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM: tại đây
  • Xem và tải bộ đề thi đánh giá năng lực 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM: tại đây
  • Xem và tải lời giải bộ đề thi đánh giá năng lực 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM: tại đây

Tham khảo thông tin mẫu thời gian làm bài và cấu trúc câu hỏi trong đề thi thử đánh giá năng lực đhqg tphcm.

Tổng quan cấu trúc câu hỏi và thời gian làm bài trong đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Tổng quan cấu trúc câu hỏi và thời gian làm bài trong đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Mẫu câu hỏi phần tư duy định lượng trong đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Mẫu câu hỏi phần tư duy định lượng trong đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Mẫu câu hỏi phần tư duy định lượng trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Mẫu câu hỏi phần tư duy định lượng trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Mẫu câu hỏi phần tư duy định tính trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Mẫu câu hỏi phần tư duy định tính trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết mẫu câu hỏi phần tư duy định tính trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết mẫu câu hỏi phần tư duy định tính trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết câu hỏi phần tư duy định tính trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết câu hỏi phần tư duy định tính trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết câu hỏi trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết câu hỏi trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết các câu hỏi trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết các câu hỏi trong bộ đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết các vật dụng có thể mang vào phòng thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm
Chi tiết các vật dụng có thể mang vào phòng thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tphcm

 

XEM THÊM: