Sơ đồ tư duy hầu trời | SOẠN VĂN 11

3241
Tổng quan kiến thức tác phẩm
Tổng quan kiến thức tác phẩm
4.5/5 - (2 bình chọn)

Sơ đồ tư duy hầu trời tổng quát

Sơ đồ tư duy hầu trời tổng quát
Sơ đồ tư duy hầu trời tổng quát

Hướng dẫn làm bài phân tích thông qua sơ đồ tư duy

Gợi ý dàn bài khi làm bài phân tích tác phẩm
Gợi ý dàn bài khi làm bài phân tích tác phẩm
Sơ đồ tổng quát nội dung về tác giả Tản Đà
Sơ đồ tổng quát nội dung về tác giả Tản Đà
Kiến thức triển khai trong phần thân bài phân tích
Kiến thức triển khai trong phần thân bài phân tích
Tổng quan kiến thức tác phẩm
Tổng quan kiến thức tác phẩm

Tham khảo: Hầu trời soạn bài