Sơ đồ tư duy lưu biệt khi xuất dương | CHI TIẾT

6674
Sơ đồ tư duy lưu biệt khi xuất dương
Sơ đồ tư duy lưu biệt khi xuất dương
5/5 - (1 bình chọn)

Tham khảo chi tiết Sơ đồ tư duy Lưu biệt khi xuất dương Phan Bội Châu từ đó thấy được ý chí, quyết tâm và sự khát vọng của tác giả khi quyết định xuất dương dể tìm con đường mới, tương lai mới cho cách mạng Việt Nam.

Phan Bội Châu chính là một nhà cách mạng, một nhà yêu nước lớn của lịch sử Việt Nam. Ông đã dành tất cả cuộc đời mình để làm (phục vụ) cách mạng, mong muốn tìm ra con đường sáng từ đó giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc lấy lại chủ quyền. Lưu biệt khi xuất dương chính là bài thơ điển hình thể hiện rõ hét về hoài bão, ý chí và cả sự quyết tâm làm cách mạng của chính người chí sĩ yêu nước ấy.

Tham khảo các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các bạn cảm nhận được chí làm trai, lí tưởng cao đẹp, hoài bão của cụ Phan.

Sơ đồ tư duy lưu biệt khi xuất dương

Sơ đồ tư duy bài lưu biệt khi xuất dương tổng quát tác phẩm
Sơ đồ tư duy tổng quát tác phẩm

Gợi ý làm bài thông qua sơ đồ tư duy

Gợi ý làm bài phân tích
Gợi ý làm bài phân tích

A, Tổng quan về tác giả Phan Bội Châu

Tổng quan về tác giả Phan Bội Châu, sự nghiệp sáng tác
Tổng quan về tác giả Phan Bội Châu, sự nghiệp sáng tác

B, Hoàn cảnh sáng tác, bố cục tác phẩm

Hoàn cảnh sáng tác, bố cục, giá trị tác phẩm
Hoàn cảnh sáng tác, bố cục, giá trị tác phẩm

C, Tổng quát nội dung chính trong tác phẩm

Tổng quan nội dung kiến thức chính trong tác phẩm
Tổng quan nội dung kiến thức chính trong tác phẩm

THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT

CHI TIẾT: Soạn văn bài lưu biệt khi xuất dương