Mở bài phân tích Lai Tân hay

1030
Mở bài phân tích Lai Tân hay
Mở bài phân tích Lai Tân hay
5/5 - (1 bình chọn)

Mở bài phân tích Lai Tân hay (mẫu 1)

Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ rất  tài ba và  vĩ đại với danh nhân văn hóa của  thế giới. Trong các sáng tác của mình thì Người luôn coi văn học là một vũ khí chiến đấu và phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc. Bài thơ “Lai Tân” là một bài thơ thứ 31 được  trích “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh đã được sáng tác trong khoảng bốn tháng đầu của thời gian Bác đã bị giam giữ tại các nhà tù của bọn Quốc dân đảng Trung Quốc ở Quảng Tây. Bài thơ  đã miêu tả thực trạng thối nát của chính quyền Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch và thái độ châm biếm và mỉa mai sâu cay.

Mở bài gián tiếp phân tích Lai Tân hay (mẫu 2)

     “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh đã được kết hợp từ hai yếu tố “trữ tình” và “hiện thực”, “Lai Tân” là một trong những bài thơ đã thể hiện được  rõ những yếu tố đó. Nó là một thành công của Bác trong việc đã kết hợp bút pháp tả thực và trào phúng vẽ nên với bức tranh thời sự về chế độ xã hội Tưởng Giới Thạch.

Mở bài phân tích Lai Tân hay nhất (mẫu 3)

   Nhật kí trong tù (1942 – 1943) tập thơ rất xuất sắc và giàu tính chiến đấu với chất trí tuệ và đậm chất trữ tình của nhà thơ lớn của Hồ Chí Minh. Tập thơ đã có hình thức nhật kí rất  đa dạng về bút pháp với  giọng điệu trong đó bút pháp tự sự trào phúng chủ yếu để chế giễu và  châm biếm và lên án nhà tù với  chế độ xã hội Trung Hoa dân quốc. Bài thơ Lai Tân đã sử dụng bút pháp tự sự trào phúng giàu chất trí tuệ.

Mở bài gián tiếp phân tích Lai Tân hay nhất (mẫu 4)

 Phong cách nghệ thuật trong thơ của Hồ Chí Minh (HCM) rất đa dạng và  phong phú nhưng vẫn đồng nhất : Có thơ trữ tình và  thơ tự sự, tự trào có cả thơ châm biếm, đả kích. Nụ cười châm biếm của Người thật nhẹ nhàng và giản dị, dí dỏm mà vô cùng thâm thuý với sâu cay. Tác phẩm “Lai Tân” là một trong những bài rất  tiêu biểu cho phong cách của thơ Bác.

Mở bài Lai Tân (mẫu 5)

     “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh đã được kết hợp từ hai yếu tô’”trữ tình” và “hiện thực”,”Lai Tân” là một trong những bài thơ đã thể hiện rõ những yếu tố đó. Nó là một thành công của Bác trong việc đã kết hợp bút pháp tả thực và trào phúng vẽ nên với  bức tranh thời sự về chế độ xã hội Tưởng Giới Thạch.

THAM KHẢO THÊM: Soạn bài lai tân